CTY MÔI TRƯỜNG TẦM NH̀N XANH

 

CTY MOI TRUONG TAM NHIN XANH

Vietnamese

EnglishT́m kiếm
   + Đăng kư xử lư khí thải
   + Tư vấn cấp thoát nước
   + Giấy phép môi trường
   + Các dịch vụ khác
 CLB Trí Tuệ Xanh
 Kho tài liệu môi trường
   + Kiến thức phổ thông
   + Công nghệ môi trường
   + Quản lư môi trường
   + Văn bản mới & TCVN
 Liên hệ
 
 

 

 

 


  Trang chủ > CLB Trí Tuệ Xanh
CLB Trí Tuệ Xanh
 

Được thành lập từ năm 2003, tiền thân là mục Khoa Học Công Nghệ của diễn đàn Trí Tuệ Việt Nam Online www.ttvnol.com.

CLB Trí Tuệ Xanh tự hào là diễn đàn online đầu tiên về chuyên ngành môi trường tại Việt Nam. Với địa chỉ quen thuộc www.ttvnol.com/ttx.ttvn, CLB Trí Tuệ Xanh là nơi qui tụ của các chuyên gia, sinh viên chuyên ngành môi trường và tất cả những người Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực môi trường.

 Bước phát triển nhảy vọt của CLB được đánh dấu bằng những hoạt động xă hội qui mô đă được Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường và Báo Tuổi Trẻ khen tặng:

 

 

 


 


 

2017 © Thabetn Eye Environmental Co.,Ltd.

  Địa chỉ: 100-102 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38279706 - Fax: (028)38279707

Website: www.GREE-vn.com